Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ONBİRİNCİ KALKINMA PLANI VATANDAŞ ANKETİ

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması hedeflenmektedir.  Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmektedir. Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır.

 

Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum ya da kuruluşla paylaşılmayacaktır.

Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Anket adresi:

http://kbanket.kalkinma.gov.tdindex.php/473257/lang-tr)
http://kbanket.kalkinma.gov.tdindex.php/473257/lang-tr)

http://kbanket.kalkinma.gov.tdindex.php/473257/lang-tr