Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

BAYBURT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU


         Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 14/06/2019 tarih ve 494835 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.


          3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği  Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

ASİL ÜYELER

Adı Soyadı

Unvanı

Adres

Telefon

Mail

Bekir KURTOĞLU

İl Kültür ve Turizm

Müdürü

Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi Özelidare İşhanı Kat:6

0 (458) 280 17 00

bekir.kurtoglu@ktb.gov.tr

Osman ÖZYURT

İl Kültür ve Turizm

Müdür Yardımcısı

Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi Özelidare İşhanı Kat:6

0 (458) 280 1700

osman.ozyurt@ktb.gov.tr

Adem BEDİR

Müze Müdürü

Genç Osman Mh. Oslu Baba Cd. No 7 BAYBURT

0 (458) 211 2402

adem.bedir@ktb.gov.tr

YEDEK ÜYELER

Adı Soyadı

Unvanı

Adres

Telefon

Mail

Cafer DURSUN

İl Halk Kütüphanesi

Müdür V.

Genç Osman Mh. Oslu Baba Cd. No 7 BAYBURT

(458) 211 6027

cafer.dursun@ktb.gov.tr

Berat TÜRK

Tekniker

Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi Özelidare İşhanı Kat:6

0 (458) 280 1700

berat.turk@ktb.gov.tr

Mehmet Hüsnü ASLAN

Şube Müdür V.

Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi Özelidare İşhanı Kat:6

0 (458) 280 1717

husnu.aslan@ktb.gov.tr


Telefon  : 0 458  280 1700

Fax        : 0 458 280 1717

E-Posta : iktm69@kulturturizm.gov.tr

Adres    : Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi Özelidare İşhanı Kat:6

               Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü