Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Belge ve Dokümanlar

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara ilişkin Başvuru Formları

Proje Raporu formatına uygun doldurulduktan sonra, İzin Belgesi formu ile birlikte Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne hitaplı en az 30 gün öncesinden dilekçe ile başvurular yapılabilmektedir.

Etkinlik yapıldıktan sonra Proje Sonuç Raporu doldurulup ilgili kişiler tarafından imzalanıp; Etkinlikte yapılan harcamaların fatura ya da makbuzları ile afiş-broşür ve davetiye örneklerinden birer adet Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.

Not: Afiş-broşür ve davetiyelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın logosu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.

İzin Belgesi.docx
Etkinlik Öncesi Hazırlanacak Proje Raporu Örneği.docx
Etkinlik Sonrası hazırlanacak Proje Raporu Örneği.docx
Proje Yardımı Başvuru Evrakı İnceleme Usul ve Esasları.docx

Bakanlığımız Sanatçı Tanıtım Kartı Başvuru Şartları ve Formları

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge” gereğince, bu alanda çalışmalarını yürüten geleneksel el sanatkârlarına, halk müziği mahalli sanatçılarına, halk ozanları (âşıkları) ve şairlerine başvurdukları takdirde Genel Müdürlüğümüzce, “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge”ye göre oluşturulan kurul kararları doğrultusunda, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezimize kayıtları yapıldıktan sonra  “Sanatçı Tanıtım Kartı” verilmektedir.

Başvurular Bakanlığımızın İsmet İnönü Bulvarı No:5 Kat :10 Emek-Çankaya/ ANKARA adresine posta yoluyla veya şahsen yapılabilmektedir.


1- Müracaat Formu
2- Bilgi Formu 
3-İzin Beyanı
4-Vesikalık Fotoğraf (2 adet,fotoğrafın arkasına adı ve soyadı yazılması gerekmektedir,fotokopi fotoğraf kabul edilmez)
5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
6-Sanatını icra ederken çekilmiş 15 dakikalık video kaydı (1 adet CD veya DVD ortamında)
7-Eserlerin tamamlanmış halini gösterir 10 adet dijital fotoğraf (1 adet CD veya DVD ortamında) 
8-Türk Süsleme Sanatları Sanatkârları için,ilgili alanlarda alınmış icazet belgesi,bu belge yoksa alanında yetkin ustaların en az birinden alınmış referans mektubu (Kurs bitirme belgesi kabul edimez).
9-Halk Ozanları (Aşıkları) ve Şairleri için; en az 10 adet imzalı şiir örneği.
10-Halk Müziği Mahalli (Yöresel) Sanatçıları için; varsa,sanatını icra ettiğini gösterir sesli belge.(Kaset,CD v.b)
11-Geleneksel Tiyatro Sanatçıları için; Karagöz,Kukla, Meddah, Orta Oyunu sanatçıları için; icra ettikleri bir oyunun tamamını gösterir dijital video kaydı (CD,DVD).
12-Kukla ve Karagöz Tasviri Yapımcıları için; sanatlarını icra ettiklerini gösterir (en az 10 dakikalık) dijital video kaydı (CD,DVD).

Turizm İşletme ve Turizm Yatırım Belgesi Başvuru Formaları İçin Tıklayınız.


Seyahat Acentaları Başvuru Formları İçin Tıklayınız.

Altyapı Uygulamaları Teknik ve Mali Yardım Desteği Başvuru Şartları ve Formları İçin Tıklayınız.