Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

DemirözüDemirözü Karadeniz bölgesinde yer almakta olup, Demirözü ilçesi Bayburt iline bağlıdır. Demirözü yüzölçümü 594 km2 alan olup, alan olarak Türkiye'nin 517. en büyük ilçesidir.
Demirözüharitası konumu ise 40° 9' 45.1332'' Kuzey ve 39° 53' 34.2564'' Doğu gps koordinatlarıdır. Demirözü ilçesi bağlı olduğu Bayburt iline 30 kilometre mesafe uzaklıktadır.

Demirözü rakımı 1684 metredir. (ortalama deniz seviyesine göre yüksekliği)

Yörenin bilinen en eski halkı İ.Ö. 1500’lerde yaşayan Azizi ve Ayyaş ’lardır. Yapılan araştırmalarda elde edilen bilgiler İ.Ö. 3000-2000 arasında tarihlenen ilk Tunç Çağının İlçeye bağlı
Bayrampaşa Köyünün batısındaki evcikler tepesi Höyüğü ve Gökçedere Kasabası içindeki (Pulur) Höyüğü ilk tunç çağına ait çanak çömlek buluntuları ile önem kazanmıştır.
Katman kesitlerinde rastlanan karbon ve kül dokuları, İlk Tunç çağında Pulur Höyüğünün bir yangın geçirdiğini ortaya koymaktadır. Daha sonraki katmanlardan elde edilen çanak çömlek
buluntuları ise buradaki yerleşin İ.Ö. 1000’de de sürdüğünü göstermektedir. Yörenin Urartu, Kimler, İskitler, Meç, Pers, Pontus, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı idaresi altına girdiği bilinmektedir.
Osmanlı döneminde yörede Müslüman, Ermeni ve 
Rum halklarının yaşadığı Osmanlı kayıtlarından anlaşılmaktadır.

Yörenin 1410’da 
Karakoyunluların, 1467’de Akkoyunluların egemenliği altına girdiği bilinmekte olup, 1473’de Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşının geçtiği alanın büyük bir bölümü ve Akkoyunluların
mekanı Demirözü İlçesi sınırları içerisindedir.


Demirözü’de Tarihi ve Doğal Mekanlar Başlıca Şöyledir;

YUKARI HINZEVEREK (ÇATALÇEŞME) CAMİİ :
Demirözü ilçesi Çatalçeşme köyünde bulunan caminin üzerinde kitabe mevcut değildir. Ancak Pulur ve Sünür’e yakın olması ve taşıdığı özellikleri itibariyle birbirine benzemesi caminin bir Akkoyunlu eseri olduğu kabul edilmektedir. Cami değişik zamanlarda onarım görmüştür

PULUR (GÖKÇEDERE) MEDRESESİ :
Pulur Camii avlusunda bulunmakta olan ve L şeklinde tek katlı bir yapıdır. Ferahşat Bey tarafından yaptırıldığı sanılan Medrese daha sonra Akkoyunlu soyundan Süleyman Bey tarafından onarılmıştır. Medresenin 1517 yılında bitirildiği sanılmaktadır. Medresenin girişlerinde Farsça beyitler mevcuttur. 

YANBAKSI (GÜNEŞLİ) KÜMBETİ :
Halk arasında "Yanbaksı Kümbeti" adı ile anılan bu yapı, İl Merkezi ile Demirözü ilçesi arasında bulunmaktadır. Yapının tarihini aydınlatacak bir kitabesi yoktur. Halk arasında bu kümbetin Otlukbeli savaşında şehit olan Seyyid Kasım adında bir kişiye ait olduğu söylenmektedir. Kümbetin Danişmentliler dönemine ait olabilecek karakter taşıdığı görülmektedir. Sekizgen bir taban üzerine oturmuş ve kesme sarı taşlardan inşa edilmiştir